รณรงค์ ควบคุมโรคไข้เลือดออก

10411753_874850879275515_8856630623086795587_n

คณะอสม. และ คณะนักเรียนร่วมรณรงค์

Advertisement